Lọc bụi thứ cấp (medium filter; filter trung gian) dạng túi cho điều hoà trung tâm AHU, FCU, PAU Medium filter, Lọc bụi thứ cấp cho máy lạnh công nghiệp, lọc bụi trung gian cho phòng sạch, phin lọc trung gian lắp trong AHU, dùng medium filter cho hệ thống điều hòa trung tâm, phòng sạch(clean room), lọc medium có chiều sâu nhỏ hơn lọc túi(bag filter) thích hợp cho không gian nhỏ AHU.

Lọc bụi thứ cấp, lọc bụi túi vải, bagfilter lắp trong AHU là cấp lọc trung gian cấp khí cho phòng sạch(clean room) có cấp độ sạch từ F6, F7, F8, F9 - EN779, lọc bụi túi có thể tăng số lượng túi và chiều sâu túi để tăng lưu lượng gió.

Lọc túi vải thứ cấp, Bag-filter
Số lượng túi: 03/06/08 (Pocket)
Lưu lượng: 3400m3/h
Khung: nhựa cứng ABS
Cấp độ lọc: F6,F7,F8,F9 theo tiêu chuẩn EN779
Kích thước: 592x592x300mm

Xuất xứ: VAF - Vietnam