Tấm lọc sơ cấp (Pre Filter)

Tấm lọc sơ cấp (Pre Filter) dùng lọc bụi thô cho điều hoà trung tâm AHU, lọc bụi máy lạnh FCU, VRV và lọc bụi sàn phòng sơn, lọc bụi cửa gió buồng sơn công nghiệp, lọc bụi thông gió nhà xưởng,...

Mục địch sử dụng: là lớp tiền lọc (Pre Filter),thường được đặt tại cửa gió cấp, hoặc trong AHU, có khả năng lọc nhưng hạt bụi thô, Bông lọc bụi sơn cho các buồng sơn, lọc bụi lọc khí thông gió cho các nhà xưởng, nơi sản xuất công nghiệp.
Model tiêu biểu: AmerTex R-Serie ( R29, R50).

Ưu điểm: Bền, dai, chịu nhiệt độ cao, có thể tái sử dụng cho những lần sau. Sản phẩm Bông lọc bụi thô đạt tiêu chuẩn G1,G2,G3,G4 - EN 779.

http://lockhicongnghiep.com/sites/default/files/san-pham/B%C3%B4ng%20l%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%A5i%20|%20Bong%20loc%20bui.jpg

Bông lọc bụi G2

Bông lọc bụi G2, Bông lọc bụi dày 10mm cho điều hoà AHU, lọc bụi G2 cho phòng sạch, Lọc bụi dày 10mm cho tủ điện và hệ thống thông gió, Bông lọc bụi 10mm cho phòng sơn Gỗ, ô tô và nhựa linh kiện điện tử.