Cuộn bông lọc khí G1

Cuộn bông lọc khí G1 dày 5mm, Bông lọc bụi 5mm dùng lọc gió, lọc bụi cho thiết bị, máy móc với nhu cầu lượng gió nhỏ. Sản phẩm phù hợp với môi trường cần lọc không khí cần lưu lượng gió thoáng và hệ thống thông gió nhỏ.

Cuộn bông lọc bụi khí 5mm là sản phẩm dùng lọc gió cho điều hoà trung tâm, phòng sơn và phòng sạch, lọc gió cho tủ điện,...

Hotline: 0914.937.312 - 038.5539.386